NA RADIU HIT PODARJAMO VSAK DAN ENO VINJETO

Jaaaa, prav ste prebrali! 

Od srede, 9.januarja lahko na radiu Hit čisto preprosto dobiš BREZPLAČNO VINJETO.

No, malo sreče in znanja bo potrebnega. Kako sodeluješ?

Na številko 040 956 956 pošlješ pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki ga naključno zaslišiš v programu radia Hit. Naloga ni pretežka kajne? Slišali boste recitacijo zelo znane slovenske pesmi vi pa z sms-om odgovorite za katero slovensko pesem gre.

Si za? Sodeluj zdaj!

Pravila nagradne igre najdeš spodaj.

 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

VSAK DAN ENA VINJETA NA RADIU HIT

 

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

V skladu s temi pravili organizator R TRŽENJE d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na naslovu Jakopičeva 18, 1230 Domžale, organizira nagradno igro (v nadaljevanju: nagradna igra).

 

Nagradna igra bo potekala od 09.01.2019 do 18.01.2019 (samo na delovne dneve), v času od 06:00 do 18:00. Radio Hit poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje in način sodelovanja v nagradni igri. Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiohit.si.

 

 

  1. POGOJI SODELOVANJA

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci R Trženje d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani ter tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre.

 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili te nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 

 

  1. NAČIN SODELOVANJA IN NAGRADE

 

 

Poslušalci se prijavijo tako, da pošljejo sms na telefonsko število 040 956 956 in sicer pravilni odgovor, recitacijo katere slovenske pesmi slišijo v programu radia Hit. Nagradno vprašanje oziroma recitacija se v programu predvaja naključno in ob naključnih urah dneva. V nagradno igro in žreb bodo vključeni tudi vsi sodelujoči v FB skupini radia Hit, ki bodo v komentar oddali pravilni odgovor.

 

Izmed pravilnih odgovorov (sms+FB) bo vsak delovni dan en poslušalec, ki bo izbran naključno in ga bo izžrebal računalnik, prejel vinjeto. Razglasitev, kdo posamezni delovni dan dobi vinjeto, poteka v programu radia Hit vsak delovni dan v času trajanja nagradne igre, in sicer med 17.00 in 18.00 uro. Poslušalca, ki je bil izžreban in je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, se pokliče in se mu sporoči, da je prejemnik »današnje vinjete«.

 

Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije organizator nagradne igre.

 

Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob tem se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se s prejemom nagrade lahko uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru vso finančno odgovornost in posledice nosijo sami.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Nagrajenec prevzame nagrado na sedežu podjetja R Trženje, Ljubljanska 36, Domžale. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.

 

 

  1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Ob prejemu nagrade nagrajenec izpolni izjavo in obrazec, v katerega vnese svoje osebne podatke in davčno številko ter vse potrebno za računovodstvo in pravilno vodenje dogodka.

 

Osebni podatki, ki bodo Radiu Hit poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namene pošiljanja nagrade. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Radio Hit lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih bo zbral v tej nagradni igri, tudi za namene promocije Radia Hit v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

 

  1. REKLAMACIJE

 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: tilen.cencelj@radiohit.si.

 

 

  1. DODATNE INFORMACIJE

 

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne igre.

 

Domžale, 9.1.2019